ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. respecteert de persoonsgegevens van iedereen die onze website bezoekt en elektronisch met ons communiceert. Uw persoonsgegevens die automatisch of niet-automatisch worden opgeslagen en die u elektronisch met ons deelt tijdens het bezoek aan onze website worden primair gebruikt om aan uw verzoeken te voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn.

 

In het kader van het privacy beleid (“Privacy Beleid”) zoals vervat in dit document draagt ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. de zorg voor de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens en accepteert zij de verantwoordelijkheid hieromtrent.

 

Bij het verkrijgen, vastleggen, opslaan, bewaren, wijzigen, herorganiseren, openbaar maken of anderszins verwerken van uw persoonsgegevens, worden de volgende principes in acht genomen door ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V.:

 

 • Uw persoonsgegevens worden altijd correct verwerkt in overeenstemming met het rechtvaardigheids- en integriteitsprincipe.
 • Uw persoonsgegevens kunnen met uw toestemming of in de gevallen bepaald in de wetgeving worden verwerkt en/of gedeeld met derden.
 • Uw persoonsgegevens; kunnen worden verwerkt voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel in verband met voornoemde doeleinden verzameld en op proportionele wijze verwerkt.
 • U kunt uw persoonsgegevens bijwerken wanneer dat nodig is.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 

Omvang van het privacy beleid

 

Gegevens verzameld door applicaties buiten het beheer van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V., websites en platforms van derden (‘websites van derden’), gegevens die worden verzameld via links op onze websites, titels van websites van derden op onze websites die wij sponsoren of waarin wij meedelen, aanbiedingen en overige reclame- en promotiewerkzaamheden vallen buiten de omvang van dit privacy beleid. ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door derden via hun eigen websites worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

 

Met “uw persoonsgegevens” worden in dit privacy beleid bedoeld alle soorten gegevens waarmee u wordt of kan worden geïdentificeerd. Dit zijn over het algemeen uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Ook uw IP-adres en overige gegevens die betrekking hebben op onze diensten kunnen hier onderdeel van uitmaken.

 

Welke persoonsgegevens worden verkregen?

 

Data die automatisch worden verkregen

 

Wij gebruiken verscheidene technologieën om onze website te verbeteren en ons systeem nog beter, efficiënter en veiliger te maken. Dit zijn verschillende tools voor de verkrijging van data over de toegang tot en het gebruik van onze website die elke keer dat u onze website bezoekt of met onze website communiceert automatisch of passief informatie verzamelen. Voorbeelden van deze technologie zijn cookies, flash-cookies en webanalyses (cookies en soortgelijke technologische hulpmiddelen worden hierna "cookies" genoemd).

 

Cookies

Tegenwoordig gebruiken bijna alle websites cookies. Om u te voorzien van een betere, snellere en veiligere ervaring gebruiken wij, net als de meeste andere websites, ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gemaakt door de websites die u bezoekt en die op uw apparaat worden geplaatst en waarin browsegegevens worden opgeslagen. Denk daarbij aan uw websitevoorkeuren of profielinformatie. Tijdens uw eerste bezoek aan een website kunnen cookies op uw apparaat worden opgeslagen via uw browser. Wanneer u dezelfde site opnieuw bezoekt met hetzelfde apparaat, controleert uw browser of er een cookie op uw apparaat is opgeslagen voor de website. Als er een aantekening is, worden de gegevens doorgestuurd naar de website die u bezoekt. Op deze manier begrijpt de website dat u de site eerder hebt bezocht en bepaalt het de inhoud die aan u wordt getoond. Het web verkeer wordt geanalyseerd door middel van cookies. Sommige cookies kunnen persoonsgegevens bevatten (wanneer bijvoorbeeld tijdens het inloggen op de optie "Onthoud mij" wordt geklikt, wordt de gebruikersnaam door de cookie opgeslagen). Deze cookies worden alleen opgeslagen met uw toestemming.

 

 De cookies gebruikt door ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen.

 

De desbetreffende informatieverkrijgingsmiddelen worden over het algemeen voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

• Het verbeteren van de prestaties van de website, waardoor de sites gemakkelijker en/of sneller te gebruiken zijn

• Nieuwe functies aanbieden via de websites

• Informatie over u (op uw apparaat of browsercache) en uw website gebruik opslaan

• Het producten en diensten gebruik observeren en begrijpen

• De ervaring van website gebruikers verbeteren en personaliseren

• Advertenties publiceren, begrijpen en verbeteren

• Om de veiligheid van websites, van u en van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. te waarborgen.

 

 

 

Type cookies die wij gebruiken op onze website

 

Analytische cookies

 

We gebruiken Google Analytics-cookies om het aantal bezoekers op onze website te bepalen. Analytische cookies worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt, of onze site werkt, om onze site te optimaliseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat deze interessant en relevant voor u blijft. Tot de verkregen gegevens behoren details zoals de pagina's die u bekijkt, de verwijzing-/exit pagina's, het type platform dat u gebruikt, de datum-/tijdstempel informatie, het aantal (muis)klikken op de gegeven pagina, uw muisbewegingen, uw beeldscroll activiteit, de zoektermen die u gebruikt en de teksten die u invoert tijdens het gebruik van onze website.

 

Zie de privacypagina van Google Analytics voor gedetailleerde informatie:

 

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

 

Kunnen cookies worden geblokkeerd?

 

U kunt eenvoudig uw browserinstellingen veranderen om uw voorkeuren voor het gebruik van cookies te wijzigen, om cookies te blokkeren of te verwijderen. Veel browsers bieden u de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren, om alleen bepaalde soorten cookies te accepteren of om een melding te krijgen wanneer een website vraagt ​​om cookies op te slaan op uw website of apparaat. U kunt ook eerder in uw browser opgeslagen cookies verwijderen. We willen u er echter aan herinneren dat als u cookies verwijdert en voorkomt dat toekomstige cookies naar uw computer worden gedownload, u mogelijk geen toegang krijgt tot sommige van onze functies.

 

Als u cookies uitschakelt of weigert, kan het voorkomen dat sommige functies en diensten op onze websites niet goed werken, omdat we uw account(s) niet kunnen herkennen en koppelen.

 

Het proces voor het controleren of verwijderen van cookies kan variëren, afhankelijk van de browser die u gebruikt. De instructies voor het toestaan, blokkeren of verwijderen van cookies voor sommige populaire browsers zijn te vinden via de onderstaande links:

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (plug-in forflashcookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

AOL: https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 

Gegevens die door u worden gedeeld

 

Naast automatisch verkregen gegevens worden ook door u gedeelde gegevens verwerkt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

 

Voorbeelden van de gebruiksdoelen van de desbetreffende data vindt u hieronder:

 

 • Wanneer u zich registreert op onze website, verkrijgen wij uw persoonlijke gegevens via de formulieren op de relevante websites (bijvoorbeeld voornaam, e-mailadres, contactgegevens, enz.) en worden de gevraagde diensten geleverd of, indien speciaal aangevraagd, e-bulletins, marketinginformatie, nieuwsbrieven etc. gestuurd.
 • Gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek, planning en statistische analyses.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens voor de waarborging van de veiligheid van gebruikers en onze website.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of buiten de gevallen voorzien in de wetgeving niet met derden gedeeld, afgezien van de situaties zoals vermeld in dit privacy beleid.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die ondersteunende diensten verlenen aan ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. Aan deze derde partijen wordt de nodige toegang tot de persoonsgegevens verleend in de uitvoering van diensten. In dat geval gebruiken deze derden de persoonsgegevens enkel om namens ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. B.V. diensten te verlenen en zijn zij contractueel verplicht om deze gegevens geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken.

 

In sommige gevallen kunnen niet-persoonsgebonden gegevens worden gedeeld, zoals het aantal bezoeken aan onze website in een bepaalde periode.

 

Het recht om geen toestemming te verlenen en het abonnement op te zeggen

 

Indien u uw toestemming voor contact via uw adres, e-mail adres, SMS, telefoon of enig ander elektronisch communicatiemiddel wilt intrekken, kunt u altijd een mail sturen naar [info@altinbolme.com.tr].

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. bewaart uw persoonsgegevens in een veilige en beschermde omgeving gedurende de termijn die in overeenstemming is met het verkrijgingsdoel van deze gegevens en/of gedurende de wettelijke termijn.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 

 ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, privacy en uniformiteit van persoonsgegevens te waarborgen en beschermt deze tegen verlies, misbruik of wijzigingen.

 

Over het algemeen worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de database van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. of die van dienstverleners. De meeste van deze databases worden op servers in Turkije opgeslagen. Voor zover wettelijk vereist, wordt u op de hoogte gebracht als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar het buitenland.

 

Zakelijke partners van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. die u de nodige diensten verlenen, zijn contractueel verplicht om uw gegevens geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken.

 

We treffen de nodige technische maatregelen in de mate die van ons bedrijf wordt gevergd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ieder onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking hiervan en toegang tot deze gegevens en andere vormen van verwerking en misbruik die kunnen optreden tijdens de gegevensoverdracht via een computernetwerk.

 

Het recht op informatie

 

U hebt het recht om te allen tijde geïnformeerd te worden over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de relevante gegevens of de ontvangers van de desbetreffende gegevens. Informatie over de opgeslagen persoonsgegevens kunt u opvragen via onze contactgegevens hieronder.

 

Het recht op correctie

 

U heeft het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens te controleren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek wordt u door ons geïnformeerd over of aan uw verzoek zal worden voldaan en de mate waarin. Indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, lichten wij de redenen hiervan toe.

 

Veiligheid van gegevens en uniformiteit van data

 

We treffen de nodige technische maatregelen in de mate die van ons bedrijf wordt gevergd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ieder onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking hiervan en toegang tot deze gegevens en andere vormen van verwerking en misbruik die kunnen optreden tijdens de gegevensoverdracht via een computernetwerk.

 

Persoonsgegevens en kinderen 

 

De diensten op onze website zijn niet bedoeld voor kinderen. Behalve voor zover toegestaan ​​door de relevante wetgeving, kunnen persoonsgegevens niet bewust worden opgevraagd of verkregen van kinderen of van websites over kinderen.

 

Wijzigingen in ons privacy beleid

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving met het doel de privacy- en databeschermingsprincipes actueel te houden en te voldoen aan de relevante wetgeving. Bij wijziging van het privacy beleid wordt dit gepubliceerd op onze website.

 

Toegang tot persoonsgegevens

 

U heeft het recht uw toestemming omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat het verwerkingsdoel is, of uw gegevens  worden gebruikt in overeenstemming met het doel, of de gegevens worden gedeeld met derden in het binnen- of buitenland, wie deze derden of persoonscategorieën zijn, de correctie van persoonsgegevens te vorderen in geval van onvolledige of onjuiste gegevens, deze bij te werken in geval van wijzigingen, verwijdering van persoonsgegevens te vorderen in de gevallen zoals bepaald in de relevante wetgeving, deze te vernietigen of te anonimiseren, indien informeren niet onmogelijk of excessief moeizaam is derden met wie deze persoonsgegevens zijn gedeeld op de hoogte te brengen van de correctie/verwijdering/vernietiging/anonimisering, bezwaar te maken tegen nadelige resultaten die voor u ontstaan na analyse van uw persoonsgegevens, schadevergoeding te vorderen indien uw persoonsgegevens op onwettige wijze worden verwerkt en u daarbij schade oploopt, onverminderd de rechten van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. ​​die voortvloeien uit de wetgeving en dit privacy beleid.

We willen u er echter op wijzen dat we ons het recht voorbehouden verzoeken te weigeren die onredelijk repetitief zijn, een onevenredig hoge technische inspanning vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins buitengewoon moeizaam zijn.

 

Afgezien van de situaties waarin uw browser geen toestemming geeft tot cookies, houdt webanalyse door ons in dat tijdens uw bezoek aan onze website cookies worden opgeslagen op uw mobiele apparaten of computer. In dat geval worden data verkregen uit uw klikvolgorde en de web signalen (web beacons) wanneer u onze website of mobiele applicaties gebruikt, geanalyseerd.

 

Verzoeken of vragen met betrekking tot contactgegevens, zaken omtrent dit privacy beleid of de verwerking van persoonsgegevens door ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. kunt u schriftelijk richten aan [info@altinbolme.com.tr] of u kunt ons hoofdkantoor bellen.

 

Toelichtingstekst omtrent de verwerking van persoonsgegevens

 

Onze contactgegevens

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Ofis Bölme, Mobilya Sistemleri

 

Bursa – NOSAB – hoofdkantoor

 

201 Sok. No:18 Nilüfer, BURSA, Turkije.

 

Telefoon 0(224) 443 0320 (pbx) 0(224) 443 0321

 

info@altinbolme.com.tr

export@altinbolme.com.tr

Toelichtingstekst

 

Uw persoonsgegevens kunnen op grond van de wet op de bescherming van persoonsgegevens met nummer 6698 worden verwerkt door ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. heeft in de hoedanigheid van databeheerder een toelichtingstekst opgesteld. In het kader van de wettelijke plicht van de databeheerder wordt hieronder informatie gegeven over voor welke doelen uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt, met wie uw persoonsgegevens en voor welke doelen uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, de verzamelmethode en juridische gronden, alsmede uw overige rechten zoals vervat in artikel 11.

            

1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikelen 5 en 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van onze producten of diensten, de ontwikkeling hiervan, om u rechten en voordelen te verschaffen in overeenstemming met de activiteiten die zijn ontwikkeld met betrekking tot het gebruik van producten en diensten,  het voortzetten en ontwikkelen van interne werkzaamheden en het onderhouden van zakelijke relaties met u.

 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 

Vervullen van werkzaamheden conform de wetgeving

 

• Voortzetting van commerciële activiteiten en het waarborgen van de juridische en commerciële veiligheid van ons bedrijf

• Planning en uitvoering van bedrijfsactiviteiten

• Uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen

• Communicatieactiviteiten

• Contractbeheer, het sluiten van contracten en de uitvoering hiervan

• Onderhouden van klantrelaties

• After-sales dienstverlening

• Interactie met en uitvoering van de relevante processen om efficiëntie bedrijfsprocessen te realiseren

• Uitvoeren van ethische auditactiviteiten 

• Onderhouden van relaties met derden

• Planning en beheer van de bevoegdheden van derden tot informatieverkrijging

• Planning en beheer van logistieke werkzaamheden en transportactiviteiten

• Planning en beheer van noodbeheerprocessen

• Uitvoeren van cursussen

• Beveiliging van bedrijfspanden en/of faciliteiten

• Voldoen aan de wettelijke informatieplicht wanneer gevorderd door bevoegde instanties

• Opvolgen van juridische zaken

 

2. Methode van verkrijging van persoonsgegevens beheer

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. verzamelt data van derden, bevoegde instanties en werknemers door middel van audio of op elektronische of schriftelijke wijze in conformiteit met artikelen 5 en 6 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens door middel van websites, e-mail, vragenlijsten, exploten van administratieve of strafrechtelijke instanties en dergelijke communicatiekanalen.

 

• Duidelijkheid omtrent ons dataverwerkingsbeleid zoals vastgelegd in de wet 

• Noodzaak tot het verwerken van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat wij een contractuele relatie met u hebben of dat deze rechtstreeks verband houdt met onze verplichting die voortvloeit uit dit contract.

• Noodzaak om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

• Het delen van uw persoonsgegevens

• De noodzaak tot dataverwerking voor het verlenen van rechten, het gebruik en de bescherming hiervan

• De noodzaak tot dataverwerking, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met uw fundamentele rechten en vrijheden.

 

3. Het delen van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met aandeelhouders, zakenpartners, leveranciers, klanten, dienstverleners en bevoegde overheidsinstanties- en instellingen onder de voorwaarden genoemd in artikelen 8 en 9 van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 

De doelen voor het delen van uw persoonsgegevens staan genoemd in artikel 1 en kunnen naargelang worden gedeeld.

             

4. Maatregelen die worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. neemt maatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verkregen door daartoe onbevoegde personen en ter voorkoming van het verloren gaan van deze gegevens, het onjuiste gebruik, de openbaarmaking, wijzing en vernietiging hiervan.  ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. garandeert dat zij nodige zorg zal betrachten om uw persoonsgegevens geheim te houden en de nodige technische en administratieve maatregelen te nemen.

 

ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. zal u en de Autoriteit Persoonsgegevens direct op de hoogte stellen van situaties waarin uw persoonsgegevens, ondanks de genomen maatregelen, verloren gaan of in handen komen van derden naar aanleiding van aanvallen op de websites of systemen van ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V.

 

5- Uw wettelijke rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

 

Uw heeft de volgende wettelijke rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens:

• Informeren of persoonsgegevens worden verwerkt

• Informatie opvragen als uw persoonsgegevens zijn verwerkt

• Informeren naar het doel van de verwerking van persoonsgegevens en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel

• Informeren naar met welke derde partijen in het binnen- of buitenland de persoonsgegevens worden gedeeld

• Bij onvolledige of onjuiste verwerking te verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren

• Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of vernietigen onder de voorwaarden genoemd in artikel 7 van de wet.

• Verzoeken om derden met wie persoonsgegevens zijn gedeeld in kennis te stellen van handelingen die conform artikelen 5 en 6 zijn gerealiseerd.

• Bezwaar maken tegen de nadelige gevolgen van analyses door uitsluitend geautomatiseerde systemen.

• Schadevergoeding vorderen in het geval van schade door onwettige verwerking van persoonsgegevens.

 

Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten kunt u schriftelijk contact opnemen met ALN Ofis Mobilya Dekorasyon İnş. Mim. San. Tic. B.V. of het aanvraagformulier persoonsgegevens op onze website invullen. De aanvraag kan worden opgestuurd naar het hieronder genoemde adres.  aanvragen worden zo snel mogelijk beoordeeld maar uiterlijk binnen 30 dagen. 

 

6. Contactgegevens

 

Om gebruik te maken van de rechten zoals vervat in artikel 11 kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw identiteitsgegevens, het recht waar u gebruik van wilt maken en uw gedetailleerde verzoek vermelden op het aanvraagformulier persoonsgegevens. 

 

 • U kunt het persoonlijk indienen bij ons bedrijf met identiteitsdocumenten
 • U kunt het notarieel verzenden naar het adres Minareliçavuş Osb. Mah. N201. Sk. No.18 Nilüfer/BURSA.
 • Indien u een geregistreerd e-mail adres heeft, kunt u het elektronisch verzenden naar alnofis@hs03.kep.tr,
 • U kunt ons bedrijf mailen op info@altinbolme.com.tr met uw e-mail dat staat geregistreerd bij ons bedrijf.