Aandachtspunten voor de installatie van een scheidingswand met dubbele beglazing


 

Op te letten voor de installatie van scheidingswanden van dubbel glas:


Scheidingswanden bestaan uit de verschillende samenstelling van hout en glas binnen een aluminium profielen constructie. De dubbel glazen en glas-tegen-glas constructies kunnen bestaan uit: glas tegen hout (onderin), glas (in het midden) tegen een ander materiaal.

In kantoorruimten kan de behoefte ontstaan om de leidinggevende en andere werknemers te scheiden, waarbij de leidinggevende oogcontact wil behouden met de werknemers maar tegelijkertijd wil kunnen vergaderen zonder daarbij zijn concentratie te verliezen. In dat geval kan worden gekozen voor jaloezieën om het oogcontact te onderbreken.

De jaloezie systemen kunnen horizontaal of verticaal worden geproduceerd. De constructie wordt afgestemd op de plafondhoogte van de te scheiden ruimte. Indien het plafond erg hoog is (3,4-5 m) en de scheidingswand niet zo hoog hoeft te zijn, wordt een gipsplaat aangebracht vanaf het plafond tot op 2,4-2,8 m hoogte. Echter, in kantoren waar een hoogte van 2,4-2,6 m te laag is, kan een benauwde atmosfeer ontstaan en kan worden afgeweken van dit systeem.

Ter verduidelijking; laten we de installatie van kantoor scheidingswanden bij hele hoge plafonds samen afstemmen.

Beeldt u zich een grote kantoorruimte met hoog plafond in met meerdere ruimten naast elkaar. Denk daarbij aan kleine kantoren die zich naast elkaar en tegenover elkaar bevinden ten opzichte van hun toegangsdeur.

De eerste stap is om de plafondhoogte te berekenen, daarbij rekening houdende met de verlichting en verwarming kosten en dergelijke factoren. Bij het vaststellen van de plafondhoogte moeten de verwarming, beluchting en verlichting maar ook de akoestiek binnen het kantoor in aanmerking worden genomen.

Omdat het plafond luchtkanalen, elektriciteitscircuits (panelen), brand- en verwarmingsleidingen en dergelijke constructie elementen bevat, is de keuze voor het materiaal dat in deze ruimte wordt gebruikt ook erg belangrijk. Gelet op de bouw elementen kan een (afneembaar) frame worden geplaatst aan het plafond en worden bedekt met een hangplafond van steenwol of metaal.

Naargelang de afmetingen van het kantoor wordt de verlichting berekend en kunnen verlichtingsarmaturen en beluchtingsapparaten worden gebruikt die passen bij het frame (bijv. 60x60 cm).

Ook moet worden gedacht aan inspectiekleppen aan het plafond. Ter voorkoming van geluid tussen kantoorruimten en voor de isolatie moeten de muren worden tot aan het plafond worden verhoogd met een gipsplaten geluidsbarrière van 10 cm. Op deze manier wordt het kantoor design gemaakt, waarbij de verwarming, het geluid, licht en beluchting worden berekend.

Naast deze berekeningen wordt de breedte van de gang in aanmerking genomen wanneer de kantoren naast elkaar en tegenover elkaar worden geplaatst. Het esthetische aanzicht en de uniformiteit die de scheidingswanden zullen toevoegen aan het kantoor zijn ook belangrijk.

De kantoren moeten naast elkaar worden geplaatst naargelang hun relatie tot elkaar en de bezoekers. Zo moeten de inkoop- en boekhoudingsafdelingen bijvoorbeeld makkelijker te bereiken zijn dan de technische kantoren en de R&D-afdeling. Vergaderruimten voor intern overleg kunnen verderop in het kantoor worden geplaatst, terwijl kantoren waar algemeen overleg met derden plaatsvindt dichterbij de ingang moeten worden geplaatst.

Nu we de algemene indeling hebben gemaakt, is het tijd om de scheidingswanden te kiezen.

Met een systeem van 10 cm breed kunnen de vergaderruimte, boekhouding, R&D en inkoop afdelingen met een volledige muur worden ontworpen. De overige afdelingen kunnen worden gescheiden met half glazen (boven of onder) of geruite muren met jaloezieën voor het glas.

Bij een ruimte waar een muur van 90 cm vanaf de vloer met daarboven dubbel glas tot aan de deurhoogte (2,1 – 2,2 m) is gekozen, kan worden gedacht aan jaloezieën. Daarna kan de ruimte waarvoor een muur van 2,6-2,8 m was gekozen tot aan het plafond worden dichtgemaakt. Die ruimte kan worden gevuld met steenwollen platen van 50 kg/m3 (op een manier die ophoping voorkomt naarmate de tijd verstrijkt). 

De keuze voor het glas in het resterende ontwerp is belangrijk. In dubbelglazen systemen wordt over het algemeen getemperd glas van 6 mm + 6 mm gebruikt. Na montage van de jaloezieën in het glas zullen de kantoren die zich tegenover elkaar bevinden en de gang een goede atmosfeer krijgen, vooral als het licht brandt. De jaloezieën kunnen handmatig of, naar keuze, automatisch worden bediend.

Na deze stadia wordt geadviseerd om een akoestische berekening te maken voor het gehele systeem. Na de akoestische berekening is het mogelijk om onnodig dikke scheidingswanden te voorkomen.

Tenslotte kunnen de dikten van de dubbelglazen systemen na berekening ongelijk uitkomen (bijvoorbeeld 8 mm+6mm). In dat geval kan worden gekozen voor 4+4, 5+5, 6+6 mm gelamineerd glas en kan het glas getemperd of gepolijst worden toegepast. Bij dezelfde dikten kunnen ook speciaal gemaakte akoestisch gelamineerde glazen worden gebruikt.