Deze toepassing is specifiek gericht op het voorkomen van ongewenste geluiden in leefruimten, bescherming tegen geluidsoverlast, geluiddemping en voor een geschikt gebruik van ruimten zoals partycentra, vergaderzalen en conferentiezalen.

Wanneer geluid zich voortbeweegt in een ruimte en een obstakel tegenkomt, ontstaat er een gewone fysieke reactie. Een deel van het geluid botst tegen het obstakel en komt weer terug. Een ander deel van het geluid wordt opgenomen door het obstakel. Voorbeelden van deze geluiden zijn muziek en gepraat.

Akustik Kapılar

 

Bölme duvar ve hareketli bölme duvarların amaçlarından biri de ses izolasyonudur. Bu sistemlerdeki kapıların da aynı özelliklere sahip olması gerekir. Bölme duvarlarda kapılar ahşap veya cam olarak kullanılabilir.

Ahşap kapılar:

Laminat, melamin, suntalam, MDFlam olarak çok çeşitli malzeme kullanılabilir. Bölme duvar için istenilen ses izolasyonu değerlerine ulaşabilmek için, bu kapıların kasalarının özel imal edilmesi ve kasalarının ses izolasyon fitillerine sahip olması gerekmektedir.

Kapı altlarında çalışma alanı olarak mutlaka bir boşluk oluşturulur. Bu boşluklarda ses izolasyonu için ses kesici kapı altı giyotinine ihtiyaç vardır. Bu giyotinler kanat açılınca yukarı kalkar, kapatılınca aşağıya inerek sesin geçmesi engellenir.

Kapılar kullanılma yerlerine göre tek veya çift kanatlı imal edilirler.

Ses izolasyon değeri yüksekliğine bağlı olarak kanat kalınlıkları 40-64 mm arasında değişir. Ahşap kasalar, ses ve yangın dayanımı özelliklerine göre yangın ve duman fitili kanalları açılarak özel fitillerle donatılırlar.

Cam kapılar:

Kapı kanatlarında 10 mm temperli cam, 4+4 ve 5+5 mm lamine cam kullanılabilir.

Bölme duvar için istenilen ses izolasyonu değerlerine ulaşabilmek için, bu kapıların kasalarının özel imal edilmesi, kasalarında ses izolasyon fitillerinin kullanılması gerekir.

Kapı altlarında çalışma alanı olarak mutlaka bir boşluk verilir. Bu boşluklardan ses kaçmaması için ses kesici kapı altı giyotinine ihtiyaç vardır. Ahşap kapılarda olduğu gibi cam kapılarda da bu giyotinler kanat açılınca yukarı kalkar, kapatılınca aşağıya inerek ses izolasyonu sağlarlar.

Kapılar konstrüksiyon özelliğine bağlı olarak, tek veya çift kanatlı imal edilirler.

Ses izolasyon değeri yüksekliğine bağlı olarak kanat camlarının özellikleri değişir. 4+4, 5+5, 6+6 lamine veya akustik lamine özelliklerine sahip camlar kullanılır. 

Kapı aksesuarları ise ayrı bir önem arz eder. Ürün çeşitliliği ve garanti sebebiyle tanınmış markalar tercih edilir.

Hareketli bölme duvarlarda kapılar:

Hareketli bölme duvar kapıları ve akustik kapılar, panel üzerine monte edilirler. Gövdeleri panellerle aynı özelliğe sahiptir.    

Tek veya çift kanatlı olarak imal edilirler. Tek kanatlarda 80x220 cm, çift kanatlarda 160x220 cm geçiş alanı sağlarlar.  

Kapı malzemeleri ile panel malzemeleri aynıdır. Ses izolasyon değeri özel fitilleri sayesinde panellerle aynı özelliğe sahiptir.